The Haltingly Whistling Communication - An Rodrique Is Forever.

Elnätsverksamhet inom ett område

Posted Jan. 8, 2015, 6:55 p.m. By rodrique

För Karlsborg har de beviljat områdeskoncession vilket är rätten för ett nätföretag att ha legalt monopol på elnätsverksamheten inom sitt geografiska område. Sedan kan man ha olika aktörer när det gäller leveransen av el men det är en annan bit. Det bestäms av Energimarknadsinspektionen. När man fått nätkoncession inom sitt område är det inte sagt att det är för evigt utan det prövas med jämna mellanrum och de tittar på om nätföretaget sköter sina åtaganden vad gäller begränsat intrång på miljö och hälsa men även naturen. Man får bygga ut med förnuft som det heter och göra minsta möjliga intrån på naturen.